Høgare kraftpris gav betre resultat

Kraftselskapet Tussa hadde eit driftsresultat på 131 millionar kroner og eit resultat før skatt på 117 millionar kroner i andre tertial. Det er ein auke på 48 millionar samanlikna med same periode i 2020.

Konsernsjef i Tussa, Elling Dybdal.  Foto: Tussa.

Næringsliv

Det går fram av ei pressemelding frå Tussa tysdag.