Skal avklare om det blir vidare drift:

Alt håp er ikkje ute for Flø-anlegget

Drifta ved settefiskanlegget til oppdrettsgiganten Mowi på Flø er inntil vidare sett på pause – men ikkje avvikla – slik det kunne sjå ut tidlegare i år.

Kanskje ikkje slutt likevel: Mowi sitt settefiskanlegg på Flø er no tømt for fisk - men er trass i tidlegare indikasjonar ikkje nødvendigvis avvikla for godt. Ei avklaring rundt dette er venta over nyttår.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Næringsliv

Mowi er eitt av verdas største sjømatselskap og verdas største produsent av atlantisk laks. Rundt halvparten av selskapet sin totale produksjon blir produsert i Norge.