Stadig fleire offshorearbeidarar går arbeidsledige og til hausten vil det truleg setjast eit historisk, norsk botnnivå for utnyttingsgraden av boreriggar i Noreg, skriv offshore.no.

Det store overskotet på rigg gjer at det ventast at nokre riggar må ut av marknaden for å skape balanse.

40 semi-riggar, 33 jack up-ar og 9 boreskip er tekne ut av marknaden verda over.

På norsk sokkel er ingen riggar tekne ned på det noverande tidspunkt, men ifølgje Sysla Offshore vil dette truleg snart skje for å få ned tilbodssida. I tillegg er meir enn 40 prosent av dei flytande boreriggane i Noreg over 20 år gamle, og fleire kan bli sett på som for gamle til å brukast på ny.

Sjølv om halvparten av norske riggar står utan kontrakt til nyttår, kjem av dette at det ikkje er teikna nokre nye kontraktar før den tid. Fleire selskap har derimot teikna kontraktar som byrjar mellom 2017 og 2020, blant dei Statoil, Repsol og Aasta Hansteen.