I morgon kjem den første silda til Hjørungavåg

foto