Alle tre butikkane hadde lågare inntekter og resultat

foto