Totalt var 80.909 passasjerar innom Vigra i løpet av november månad. Det skriv Avinor i ei pressemelding.

Selskapet melder samstundes at talet på passasjerar blei redusert med 4,7 prosent denne månaden, sett i forhold til i fjor.

Det at det går færre avgangar til Amsterdam og Gdansk er ifølgje Avinor ein årsak til reduksjonen i talet på passasjerar utlands. Men, til dømes Alicante bidreg til ein liten auke.

Til no i år har det vore 1,9 prosent færre passasjerar enn i samme periode i fjor.