Der det tidlegare var tett sitkagranskog sprett det no opp einebustader og leilegheiter i regi av Total-Bygg Hjørungavåg AS. Dei første har alt flytta inn. Ei av dei er Helene Holstad. Ho er veldig godt nøgd med huskjøpet og sørvisen ho har fått frå byggjefirmaet.

– Det er fantastisk å vere kunde når alt går på skjener og prosjektet blir følgt opp til punkt og prikke, rosar Holstad.

Kjøpars marknad

Thor Ove R. Nedrelid fortel at dei har merka at nedgangen i oljebransjen har bremsa litt opp hussala. Det har vore eit utfordrande halvår, men folk treng uansett hus eller leilegheiter å bu i. Nedrelid fortel at dei sel mest større hus med fleire soverom til barnefamiliar. No som det er lågkonjunktur er det lettare for kjøpar å få tilpassa leilegheitene og husa etter eige ønskje.

– Det er viktig å finne dei beste løysingane for kunden, då gjeld det å vere tilpassingsdyktig og fleksibel, seier Nedrelid. Nokre hus er under bygging, andre er ikkje påstarta. Det er lettare å endre på eit hus som framleis er på teikne-stadiet. Tempoet på hussalet avgjer kor fort feltet blir bygt ut. Her er regulert inn 47 bueiningar. Det er einebustader på 87 kvm, 106 kvm og 137 kvm og det er leilegheiter på 90–100 kvm.

– Flott utsikt

Nedrelid fortel at dei har passar på å leggje husa slik at alle får utsikt.

– Utsikta er spektakulær! Utsikta og plasseringa er flott, me er litt stolte over dette feltet, slår Nedrelid fast. Alle bustadene er utstyrte med store verandaer der ein kan nyte både morgonsola og ettermiddagssola. Her er plass til jacuzzi og alle får hage. På nedsida av vegen er det ikkje regulert til bustader, så huskjøparane slepp å vere redde for å miste utsikta si.

Kort veg til Høddvoll

Hovsetsvingane (tidlegare kalla Hofsetmarka 2) har kort veg til Høddvoll, så hit passar det bra å flytte om ein har born som er aktive innan idrett. Det er også kort veg til Ulstein vgs., og to barnehagar. Og det ligg ganske nært kommunegrensa til Hareid. Så her kan vere greitt å bu om ein arbeider i Hareid, tipsar Nedrelid.