Meiner utsiktene for Nordvestlandet er gode trass i krigen

foto