Island Valiant var på mineraltokt i fjor haust

foto