- Eg føler dei har gjort alt dei kan for å bli kvitt meg