Norske bedrifter begynner for alvor å sjå oljeomslaget, og bedriftsleiarar melder om full brems.

Dagens Næringslivs konjunkturbarometer, som måler framtidsutsiktene for norsk næringsliv, fell markant. Norske bedriftsleiarar melder om svakare utsikter for så vel lønsemd som omsetning og sysselsetting.

– Barometeret stadfestar at oljeomslaget no kjem inn i økonomien, seier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank om konjunkturbarometeret for første kvartal 2015.

Sesongjustert er indeksen på sitt lågaste nivå sidan finanskrisa og ifølgje Andreassen indikerer barometeret no ein vekst i BNP for Fastlands-Noreg på null prosent.

– Bedriftene melder om nullvekst i fastlandsøkonomien, seier Andreassen.

DNs barometer er dermed klart svakare enn Norges Banks konjunkturmåling. Også Noregs Banks regionale nettverk var svakare enn venta, men signaliserte ein vekst i BNP for Fastlands-Noreg rundt éin prosent.

Tala bak DNs konjunkturbarometer blir henta inn av analyseselskapet Opinion og måler bedriftsleiarar sine forventningar til sysselsetting, omsetning og lønsemd dei neste tolv månadene. Samleindeksen, som kan bli 100 på det meste og minus 100 på det minste, er på 26 i første kvartal. Det er ein nedgang på fem poeng sidan første kvartal i fjor.