Nor-Shipping deler ut sin pris for energieffektivitet på opningsdagen, og ABBs energistyringssystem EMMA og likestraum distribusjonssystem Onboard DC Grid er med i kampen om utmerkinga.

Nor-Shipping 2013 går av stabelen på Lillestrøm tysdag 4. juni til fredag 7. juni. Fire nominasjonar kjemper om den gjeve "Energy Efficiency Award" som vil gå til det fartøyet dei meiner gir det beste bidraget til ei meir effektiv utnytting av energi om bord. ABB har levert system om bord i tre av dei, Viking Grace, Marco Polo og Dina Star.

– Vi er stolte av å ha levert energieffektiv teknologi til tre av fire fartøy som kan vinne den høgthengjande prisen for energieffektivitet. Dette bare understrekar ABBs posisjon som eit leiande selskap som tilbyr innovative og energieffektive løysingar til den maritime industrien. Vi er spesielt nøgd med at vår innsats for å tilby meir effektive, smartare og miljøvennlege løysingar får godkjenning av bransjen, seier leiar for ABBs norske marineverksemd, Sindre Sætre.

Viking Grace er verdas første LNG-drivne passasjerskip av en viss storleik. Skipet er eigd av Viking Line, som valde ABB som leverandør av eit komplett elektrisk anlegg og framdriftssystem, så vel som selskapets handteringssytem for energi, EMMA. Dette er eit verktøy for avgjerdsstøtte og høyrer til ABBs informasjons- og kontrollsystem VICO (Vessel Information and Control). EMMA handterer prosessar i tilknyting til energisystema om bord, slik at drivstofforbruket kan reduserast.

Marco Polo hører til CMA CGM, verdas største containerskip, og kan nyte godt av ABB-systemet OCTOPUS. Dette er programvare som gir avgjerdsstøtte basert på informasjon frå ei lang rekkjparameterar – blant anna vêr, bølgjehøgd, last, skipets konstruksjon, navigasjon og planlagt seglerute, noe som er av stor betydning for kor mye tid og drivstoff fartøyet nyttar.

Dina Star er det første skipet i verda som nyttar seg av ABBs nye Onboard DC Grid system for likestraumsdistribusjon av straum om bord. Fartøyet er utrusta med eit komplett kraft- og framdriftssystem frå ABB, i tillegg til system for automatisering og avgjerdsstøtte. Onboard DC Grid er eit av marknadens mest fleksible kraft- og framtidssystem og kan by på opp mot 20 prosents reduksjon i drivstoff-forbruk, samanlikna med tradisjonelle system. Det er også mindre plasskrevjande, og lågare vekt gir betre dynamisk styring av fartøyet. Dina Star har også energistyringssystemet EMMA, som i løpet av de nærmaste månadene vil kunne gi kvalifisert data om reduserte utslipp og drivstoff-forbruk.

– Energieffektivitet har alltid vore en av de viktigaste derivere for vår verksemd. For kundane er det en fordel å kunne stelle seg til éin erfaren leverandør av integrerte system for kraftforsyning, automatisering og energistyring. ABB kan på den måten bidra til at fartøya kan regulere forbruket av drivstoff og energi meir optimalt og sikre at alle systema om bord får data frå de ulike prosessevne, slik at fartøyet kan drivast meir optimalt, samtidig som tryggleik og komfort ivaretas for alle om bord, seier Sindre Sætre.

Alt om den teknologien ABB tilbyr maritim bransje finn du under Nor-Shipping i hall E, stand nummer E01-12. Nor-Shipping er en leiande messe innan maritim bransje, som arrangerast i Norge kvart andre år.

ABB er eit leiande selskap innan kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det muleg for kundane å auke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåverknaden. ABB i Norge har over 2200 tilsette og en årleg omsetning på rundt 9,6 milliardar kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppa med rundt 145 000 tilsette i ca. 100 land.

ABB fekk teknologipris for Onboard DC Grid på internasjonal oljemesse

2013-05-08 – ABBs nye system for likestrømsdistribusjon av kraft for olje- og gassrelaterte fartøy har teke imot en teknologipris under verdas største oljemesse, Offshore Technology Conference (OTC) i Houston.

OTC 2013 går føre seg i Houston denne veka, og der vart Onboard DC Grid plukket ut som en av 15 banebrytande teknologiar til å ta imot den høgthengjande utmerking "New Technology Award".

For å vere kvalifisert til å ta imot prisen må man oppfylle fleire kriterium: Teknologien kan ikkje vere meir enn to år gammal, den må vere banebrytande, beviseleg fungere, vere av generell interesse for bransjen og ha tydelege fordeler samanlikna med eksisterande teknologi, som for eksempel sparing av drivstoff.

– Vi synest det er hyggjeleg å bli sett pris på under verdas største oljemesse, kor alle de største selskapa i offshorebransjen deltek, både oljeselskap og leverandørindustri. Dette er eit bevis på at vi har lykkast med vår satsing på Onboard DC Grid mot en bransje som i stadig større grad er på jakt etter kostnadseffektiv og miljøvennleg teknologi, seier leiar for ABBs marineverksemd i Norge, Sindre Sætre.

Plattform- og forsyningsfartøyet «Dina Star» som vart bygget for Myklebusthaug Offshore på Kleven verft i vinter vart det første fartøyet som tok i bruk den nye likestrømsteknologien til ABB, kor en stor del av utviklinga har gått føre seg i Norge.

Onboard DC Grid fordeler strømmen til forbrukarane gjennom éin felles likestraumskinne, noe som fører til monalege sparingar av energi, fordi man kan regulere hastigheita på generatorane etter behov og på den måten optimalisere drivstofforbruket. Systemet eliminerer også behovet for plasskrevjande fordelingstavler og framdriftstransformatorar. Kombinert med større fleksibilitet når det gjelder systemutforming, frigjør dette både plass og dødvekt for meir nyttelast.