Statoil har forlenga avtalen med RRV-fartøyet Havila Troll. Havila Shipping ASA har med dette sikra seg posisjonen som største leverandør av offshore-skip til Statoil i Noreg. Avtalen gjeld i første omgang til november 2015. I tillegg er avtalen med PSV-fartøyet Havila Crusader er forlenga med 3 månader.

Det Fosnavåg-baserte reiarlaget har hittil i år inngått nye kontraktar for 2,7 milliarder kroner. Ifølgje Dagens Næringsliv har selskapet også etablert seg på den prestisjetunge førsteplassen som selskapet med flest kontraktar med Statoil i Nordsjøen.

- Vi er nøgde med dei fire første månedene i 2013, seier administrerande direktør i Havila, Njål Sævik.

- Etter at vi avslutta det ambisiøse nybyggprogrammet vårt i desember 2012 har vi konsentrert oss om å gjere flåten vår meir lønsam. Med betre kostnadseffektivitet konkurrerar vi meir effektivt på pris og at vi sit att med et større driftsoverskudd. Målet er å få selskapet tilbake til resultat som kan gi utbytte til aksjonærane våre, understrekar Sævik.

Havila Shipping ASA har no kontraktsreserver på vel  4 milliarder kroner. Medrekna opsjonane er reserven på 6,3 milliardar kroner.

Selskapet leverte positivt resultat for første halvår 2013. Gjennomsnittsalderen på Havila Shippings flåte på 27 skip er under 5 år. Dette gjer flåten til den yngste mellom dei større offshorereiarlaga.

Verdien av flåten er rekna ut til å vere til 8,4 milliarder kroner.