- Vi blir sett på som mykje meir attraktive no

foto