Meiner NHO har rett i at skjenkestoppen må opphevast

foto