Som hos dei fleste reiarlaga i bransjen opplever også Rem Offshore at marknaden er tung for tida. Rem Offshore ASA hadde i første kvartal i år driftsinntekter på 235,7 millionar kroner, mot 315,8 millionar kroner i same perioden i fjor. Driftsresultatet før avskrivingar blei på 109,3 millionar kroner. Resultatet etter skatt blei på 8,7 millionar kroner.

Skriv ned nybygg-verdi

Ifølgje Nett.no må Rem også gjere drastiske grep, slik som å skrive ned verdien av eit konstruksjonsskip dei har under bygging. Skipet som skal leverast i 2018 blir skrive ned med 30 millionar kroner.

Selskapet har også leigd inn ABG Sunndal Collier som finansiell rådgivar og Wikborg, Rein & Co som juridisk rådgivar, for å klare å stå betre rusta gjennom krisa.