Varsla fleire oppkjøp - no har dei kjøpt Herøy-verksemd