Vil tydeleggjere konsernprofilen – byter namn på dotterselskapa

foto