Lokalt konsern på veg mot milliarden og børsnotering