foto
Finansdirektør Geir Kvalsund Sandnes (t.v.) og administrerande direktør Ole Peter Brandal er begge godt nøgde med stoda - og fortel at Intership har klart seg godt gjennom koronakrisa. Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

- Vi prisar oss heldige over at vi har klart oss godt

Brønnbåtreiarlaget oppnådde eit resultat på heile 24 millionar kroner i 2019 – og styrer no mot eit endå betre resultat i 2020. I juni tek dessutan selskapet over sin sjuande brønnbåt.