Totalt handla nordmenn for nærmare 308 milliardar kroner i detaljhandelsbutikkar i dei åtte første månadane i år, ein auke på 3,1 prosent frå perioden januar-august i 2015, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Netthandelen utgjorde i overkant av 11 milliardar kroner, 14 prosent meir enn i same periode i fjor.

SSB-tala avslører elles at butikkar som sel datautstyr, hadde ein nedgang i omsetnaden på 2,6 prosent.

I kjølvatnet av oljekrisa viser det seg at detaljhandelsbedriftene i Rogaland har hatt klart svakast vekst av alle fylka. Omsetnadsveksten var berre på 0,2 prosent i dei åtte første månadane i år, langt under landsgjennomsnittet med 3,1 prosent.

Dei  nordlegaste  fylka, i tillegg til Hedmark og Vest-Agder, hadde størst auke i detaljhandelen.