Styrer mot ei omsetning på godt over to milliardar kroner