Verdsmeisteren var blant dei som skatta mest og hadde størst inntekt

foto