Ho er tilsett som medierådgjevar for to lokalaviser

foto