China Oilfield Services Limited (COSL) har valt Havyard 832 til fornying av si forsyningsskipsflåte, og har no lagt inn ordre på Havyard-design til bygging av fire skip.

Selskapet, som er børsnotert på Hong Kong-børsen, har den største flåten av oljerigger og offshorefarty i Kina. COSL har 34 boreriggar, 2 boligriggar, 4 «module rigs» og 8 landbaserte boreriggar. Dessutan har konsernet 75 forsyningsskip, 8 seismikkskip og 5 beredskapsfarty.

Stor konkurranse

Havyard gjekk seirande ut av ei internasjonal anbudsrunde i konkurranse med dei fremste designerane av offshorefarty og vart valt etter ei grundig teknisk og kommersiell evalueringsprosess i COSL.

Mao Liling, sjef for Havyard China i Shanghai, er svært nøgd med at COSL har valt Havyard.

- Det er ei stor ære for oss å bli valt som leverandør av design til COSLs 6000 HP forsyningsskipsserie, og vi er sikre på at Havyard 832-designen vil leve opp til forventningane. COSL er den leiende leverandøren av tenester til den kinesiske offshore oljeindustrien, og det er prestisje i å vinne ordren på å designe skip til flåtefornyingsprogrammet deira, seier Mao.  COSL opererer i alle faser innan utvinning og produksjon av olje og gass. Selskapet har fire forretningsområder: seismikk, boreteknologi, brønntenester og forsyning- og transporttenester. Foruten å være aktiv i Kina opererer COSL også i Nord- og Sør-Amerika, Midtausten, Afrika, Europa, Sør-Øst Asia og Australia. Mao understreker at COSL er ein svært røynd eiger og operatør av rigger og offshore service-skip og at dei har høge krav til skipa dei bygger.

- COSL er ein kunde som vil halde fram med å utvide og utvikle eigen flåte. Det er difor viktig at dei vert godt nøgde med det vi leverer, slik at vi også får høve til å delta i deira framtidige flåtefornying, tilføyer Mao.

Også direktør i Havyard Group, Gunnar Larsen, er svært positiv til salet av design til fire Havyard 832-forsyningsskip.  - Det er veldig gledelig å nok ein gong få stadfesta at Havyard-produkt er ettertrakta og konkurransedyktige i Kina. Det har blitt bygd offshorefarty av Havyard-design både for kinesiske og utenlandske reiarar i Kina. Vi vel å tru at når COSL no velgjer Havyard så er det også på grunn av gode røynsler med disse. COSL er ein kunde alle ynskjer å levere til, og det vil vert lagt merke til at dei nå vel Havyard, seier Larsen.  Store i Asia. Salet av de fire designene føyer seg inn i rekken av det som har vore ein suksessrik Havyard-vinter i Asia. For to veker sidan vart Havyard 843-designen «Kan Tan 225» døypt og levert til Sinopec i Kina. I november selte dessutan Havyard-design til to skip, med opsjon på ytterligare seks skip til Basic Offshore i Singapore, også for bygging i Kina.   - Vi trur at ordren til COSL vil kunne resultere i at enda fleire kinesiske aktører legg merke til og ynskjer å bruke Havyard, avslutter Gunnar Larsen.