I løysinga blir mellom anna det generelle kronetillegget null kroner. Det opplyser Norsk Industri om, ifølgje smp.no.

Resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringar og forventa glidning gir likevel ein årslønnsvekst på 2,4 prosent, skriv same avisa.

At ein no er einige i frontfaget blir særs viktig med tanke på andre meklingar utover våren. Skulle det hendt seg at partane ikkje blei einige, hadde for eksempel fleire tilsette ved Ulstein, Kleven, Rolls-Royce og fleire verksemder i Ulstein og Hareid måtte gått ut i streik.

– Eg forventar no at etterfølgande oppgjer endar innanfor frontfaget sine rammer og dermed er lojale mot industrien, seier administrerande direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Resultatet betyr mellom anna at det blir endå meir redusert lønnsvekst i Norge framover.