- I utgangspunktet ser vi ikkje på dette som problematisk