Her kjem det eit 2.000 kvadratmeter stort bygg

foto