Vil vidareføre satsinga på grøn skipsfart og maritim næring

foto