Denne veteranen blir det første fartøyet som skal resirkulerast ved Green Yard Kleven