Gebyr som svir etter grove brudd på arbeidsmiljølova

foto