Godt i rute med bygget – framleis plass til fleire leigetakarar

foto