Eksakst 350 kilometer nordvest for Hammerfest, og 140 kilometer nord for Johan Castberg skal riggen bore, ifølgje Sysla.no.

Det var Oljedirektoratet som torsdag melde at dei har gitt DEA Norge løyve til å bore ein brønn, og det er altså riggen Island Innovator som har fått oppdraget. Riggen har nyleg bora ein undersøkingsbrønn for Spirit Energy Norge.

Aker BP og Wintershall eig området saman med nemnde DEA Norge.