God drift i tredje kvartal for Sparebanken Møre

foto