– Vi har aldri vore fleire tilsette eller hatt så mykje aktivitet som vi har no