Kjelder til Vikebladet Vestposten: Rem Offshore vil ha Green Yard Kleven til å bygge om PSV'en til havvindskip