- Vi er framleis operative, og leverer det vi skal

foto