Tek i bruk delar av det tidlegare Ekornes-bygget

foto