Restruktureringsplanen til Havila Shipping ASA blei godkjent av obligasjoneigarane tysdag, og det med solid overtal.

Ifølgje ei børsmelding av 29. november 2016 blei det kalla inn til obligasjonseigarmøter i HAVI04, HAVI06/07 og HAVI08 i dag, den 13. desember 2016. Møta blei heldt med tilstrekkeleg oppmøte, og forslaga fekk stor tilslutning.

Så mange stemte for restruktureringsforslaget:

Havi 04:      91,57%

Havi 06/07: 99,47%

Havi 08:      96,03%

(Tal frå Nordic Trustee ASA.)

Med dette har altså obligasjonslåneigarane godkjent det som blir redningsplanen for Havila.

Swedbank Norge og Fearnley Securities har gjennom prosessen vore finansielle rådgjevarar for selskapet i høve restruktureringa. Wikborg Rein er juridisk rådgjevar for selskapet.