30 år sidan den første elbilen kom til Sunnmøre

foto