Positiv utvikling i 2022 – håpar å dra i land storprosjekt i år

foto