RRS Sir David Attenborough vert namnet på det nye polarforskningsskipet som britane no skal ta til å bygge. Dette trass i at namnet Boaty McBoatface gjekk heilt til topps i ein namnekonkurranse på internett. Her enda elles alternativet "David Attenborough" på fjerdeplass. Nokre andre namneforslag som ikkje nådde opp i konkurransen var i følge avisa The Independent "It's bloody cold here", "Usain Bolt", "Ice Ice Baby" og "Notthetitanic".

Det vart måndag kjent at Rolls-Royce i Noreg skal levere både design og utstyr til det teknisk krevjande prosjektet.

Byggjestart vert i følgje BBC i oktober og ein reknar med at skipet, som vert bygd i Storbritannia, står ferdig i 2019.