Det brasilianske oljeselskapet Petrobas har terminert ei kontrakt med Havila Fortress. Dette på grunn av at kontrakten har blitt blokkert av lokal tonnasje. Dermed fekk ikkje Havila Fortress fornya sertifikat for operasjonar i Brasil.

Havila skriv i ei melding at kontrakten som vart terminert hadde ei varigheit fram til juli 2016.

Tidlegare i vinter har Petrobas terminert kontrakten med Havila Faith.