Libra Plast-marknadssjefen blei tildelt ERFA Award

foto