Også tilsette i sambandet Hareid-Sulesund blir råka

foto