Eit uteareal på massive 7.000 kvadratmeter er no i ferd med å bli rusta opp med ny asfalt og utandørs og innandørs lagring i eit nytt stort telt. Like over nyttår startar arbeidet med å oppgradere den ikoniske høghallen innvendig. Nye kraner skal på plass knytt til eksisterande servicehall, og tidlegare i sommar blei kontora utvida og oppgradert for service. Heile denne investeringspakken er på 40 millionar norske kroner. Arbeidet er godt i gong, og det britiskeigde konsernet ser føre seg å ha alt ferdig i mai 2016.

– Det er viktig å ha godt tempo no, slik vi får asfaltert før vinteren kjem for fullt, seier plassjef Dag Skarbø.

– For å kunne tømme høghallen for alt som er der, så treng vi plassen ute. I januar byrjar vi på den jobben, seier leiar for Marine Services i Ulsteinvik, Geir Sundal.

Lokale ringverknader

Planeringa på den store plassen og betongfundamenta til det store nye teltet er det Ulstein Entreprenør AS som står for. Ein lokal aktør med marknad frå Nordfjord i sør til Romsdal i nord.

– Vi håpar at dette slår positivt ut for dei også. Rolls-Royce er eit globalt selskap, og det at vi nyttar lokale entreprenørar som på si side har vist veldig god konkurransekraft og kvalitet på utført arbeid, det er viktig, seier Geir Sundal.

Vêret har også spelt ei solid rolle. Det har vore mildt og lite nedbør, noko som passar godt når ein har med betong å gjere.

– Arbeidet tok til i slutten av oktober, og på kort tid er allereie mykje gjort, seier Sundal.

Skal vere rusta

Service på utstyr til skip og riggar er eit viktig satsingsområde for Rolls-Royce Marine. Denne delen av selskapet si verksemd er mindre syklisk enn nysal, og dermed ekstra viktig når ein for tida opplev nedgangstider i den globale nybyggmarknaden. Difor er det ekstra viktig at konsernet no viser stor vilje til å satse på Ulsteinvik, meiner Sundal og Skarbø.

– Det er eit stort volum av thrusterar som treng overhaling i ein normal marknad, mange av dei frå riggmarknaden. I desse tøffe tidene, der selskapa framleis uavhengig av oljeprisar og slikt ser god nytte i å få utført service, så må vi vere klare for å kunne ta i mot så mykje som råd. Rolls-Royce har ikkje vore godt nok rusta for å møte denne marknaden til no. Den investeringa Rolls-Royce gjer i vårt område viser heilt klart at dette vil vi gjere noko med, og her skal vi vere i lang tid framover, seier Geir Sundal og Dag Skarbø.

Torsdag blir det opningsseremoni då eit tilsvarande anlegg blir opna på Gran Canaria. Til våren blir det opningsseremoni når anlegget til Rolls-Royce er ferdigstilt med alle oppgraderingar.

– Vi skal vere rusta til marknaden kjem tilbake, seier Geir Sundal.

– Veldig positivt

Vidar Moldskred, konsernsjef i Ulstein Betongindustri og dagleg leiar i Ulstein Entreprenør, er særs glad for at hans selskap fekk jobben med å planere og lage til betongfundament.

– Heilt klart. Dette betyr mykje for oss, men også for det lokale næringslivet generelt og for regionen elles. Det er veldig positivt for oss alle at ein så stor aktør i regionen vår satsar så sterkt, seier Moldskred.

Plassjef Dag Skarbø (t.v.) og leiar i Marine Services i Ulsteinvik, Geir Sundal er begge godt nøgde med framgangen på oppgraderingane. Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.