Skal bygge minimum to skip for ein av verdas største finansinstitusjonar