Nordsjøolje blir i morgontimane onsdag handla svært nære sitt høgaste nivå sidan 22. juli 2015. I skrivande stund var prisen for eitt fat Nordsjøolje på 56,33 kroner. Ulike aktørar i marknaden meiner at oljeprisen kan stige vidare. Dette fordi Opec-avtalen ser ut til å halde, og fordi etterspurnaden etter fyringsolje er aukande.

Prisen stig også fordi det er forventingar om at produksjonskutt blant dei store oljeproduserande landa vil kunne vere med på å fjerne det globale tilbodsoverskotet i marknaden. Det skriv DN.no.