Bygg- og anleggsnæringa åtvarar mot brems i satsinga på byggjeprosjekt

foto