Sikra sitt første oppdrag ved Ulstein Verft: – Merkevara heng høgt i skipsbyggarverda